Paraiso Trilogy: Mikael

Mikael: Chapter 12

Napamaang sa kanya si Mikael. “Mahal mo ako?”“Gago!” sagot ni Bea.

Mikael: Chapter 11

Lalong inikut-ikutan ni Mikael si Bea. Lalong naging provocative ang sayaw nito.

Mikael: Chapter 10

Sana hindi na matapos ang bahaging ito ng buhay niya, hiling ng puso’t isip ni Bea.

Mikael: Chapter 9

Isang bagay na lang ang kanyang kinatatakutan — ang pagtatapos ng kanilang misyon at ang kanilang paghihiwalay.

Mikael: Chapter 8

"You’re my love slave. I’m the master of your body and your senses. I can make you want me, Bea. Any time. Anywhere.”
Page 1 of 2