Paraiso Trilogy: Angela

Mikael: Chapter 3

“Kung talagang gusto mong tumulong, marry me.” Araw-araw pa ring binisita ni Mikael ang kanyang Ninong Ben sa ospital. Mas mahalaga pa rin iyon kaysa sa iringan nila ni Bea.

Angela: Chapter 12

“I love you, Dan,” pahayag ni Angela. "And I love you, my Angel,” sagot nito. “You are my life.”

Angela: Chapter 11

"Kapag wala na ako, mas madali siyang makakapag-move on. Kaya kailangan ko nang umalis. Para na rin sa kanya.”

Angela: Chapter 10

"You deserve so much more,” sabi ni Angela. “Go and make your dreams come true.”

Angela: Chapter 9

"Then set him free,” payo ni Mikael. “Kasi kapag nagtagal pa, mas lalo ka lang masasaktan sa inyong paghihiwalay.”
Page 1 of 2