Pinoy Romansa

If The Shoe Fits: Chapter 12

“And I want you to know that I love you. Kahit ikaw na ang pinakasuplado at masungit na lalaking nakilala ko.”

If The Shoe Fits: Chapter 11

Ito lang ang tanging pagkakataon upang maangkin siya ni Alecks. Isang gabi na iisipin nitong iba siyang babae.

If The Shoe Fits: Chapter 10

She allowed herself to dream that she was a princess and Alecks was her prince. It was such a nice thing to live in a dream that she didn’t want to end.

If The Shoe Fits: Chapter 9

“Marunong akong magbasa ng kilos ng isang taong in love. Kung hindi mo pa alam, in love ka sa boss mo.”

If The Shoe Fits: Chapter 8

I can’t work with someone who doesn’t trust me.
Page 1 of 18

Podcasts by Santiago Villafania