Tinig ng Magsasaka

“MAY LUPA NA AKO!”

Sa wakas "MAY LUPA NA AKO!", ito ang naisigaw sa tuwa ng pitong magsasaka dahil sa kalagitnaan ng kaguluhang nangyayari sa paligid nila at hirap na kanilang dinanas ay nakamtan pa rin ang kanilang karapatan na magkaroon ng sariling lupang masasaka.
"Maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin si Yaweh. Lalapit siya sa inyo at kumain kayo ng bunga ng pagsisinungaling dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga karwahe at mga mandirigma". (Oseos…
Papauwi na naman ako sa amin upang mag-bigay ng update at kumustahin ang mga miyembro naming mga magsasaka (ABBSMS) sa Adlas, Biga at Biluso sa Silang Cavite. Makikita ko na naman ang mga miyembro na sa kabila ng mataas nilang edad ay umaasa pa rin sa batas ng repormang agraryo,…
Matindi na ang gutom na nararanasan ng mga kababayan natin. Ramdam ito kahit saan ka man magpuntang lupalop ng ating bansa. Sa isang agricultural na bansa tulad ng Pilipinas mahirap paniwalaan na may ganitong kalaking problema sa kagutuman.

“Ika 20 buwan ng kampo ng bayan”

Ika- 15 ng Agosto 2007, nang sinimulan ng mga magsasaka buhat sa [[Southern Tagalog]] ang pag-iwan sa kanilang mga sakahan o kabukiran at mga pamilya sa kanayunan upang lumikas at magtungo sa kalunsuran upang harapin ang napakalaking problemang kinakaharap. Ito ay ang tuluyang pagkalusaw ng mga lupaing pananiman patungo sa…