Lenten Reflections

Hope beyond bars

Then Simon Peter came following him and entered the tomb; he, too, saw the linen cloths lying flat. The napkin, which had been around his head, was not lying flat like the other linen cloths but lay rolled up in its place. Then the other disciple who had reached the…

Consummatum est!

I have been so busy running around, getting a photo op here and there to please the sponsors, calling and following up those who would be interested in the project - that I wish I had more time to finish what I had set out to accomplish. But the deadline…

Nauuhaw ako

Ang isang maliwanag na pinaninindigan natin ay ang katotohanan na ang Diyos ay siyang unang nagmahal sa atin. At dahil dito'y siya ang unang gumagawa ng hakbang upang siya'y makiisa sa atin. Siya rin ang unang lumalapit sa atin pagka tayo'y lumayo sa kanya.

Ama, bakit mo ako pinabayaan?

Tumigil na ang tren. Dumungaw ako sa bintana para makita ang pangalan ng train station. QUIRINO. Ito na nga. Bumukas ang pinto ng tren at sumama na ako sa  ibang lumabas. Sinalubong ako ng malamig na hangin. Umuulan pala sa labas. Wala akong dalang payong. Mababasa talaga ako sa ulan…
Hindi matatawaran ang katangian ni Maria bilang babae at bilang ina ni Hesus. Ilang pagkakataon na ba sa kanyang buhay na pinanindigan niya si Hesus? Ilan sa mga ito ang hindi niya pag-atubiling tanggapin ang mensahe ng Diyos na napili ang kanyang sinapupunan na magluwal kay Hesus na anak ng…