Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate.
GSIS Building, Pasay City, Philippines. 
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Necrological services para kay dating Senate President Jovito Salonga sa Senado.

Written by

Wednesday, 16 March 2016 - Last Updated on March 17, 2016
Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate.
GSIS Building, Pasay City, Philippines. 
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate yesterday in Plenary Hall, Senate of the Philippines, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate yesterday in Plenary Hall, Senate of the Philippines, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Sa huling pagkakataon ang mga senador at dating senador kasama ang buong empleyado ng senado ay nagbigay ng parangal at pagpupugay sa namayapang dating senate President Jovito Salonga kahapon ika 15 ng Marso 2016 sa plenaryo ng Senado kasabay ng pagbibigay ng maramdaming talumpati nila Sen. Rene Saguisag at Senador Tanada noong panahon ng Batas Militar ng diktadurang Marcos.

Matapos ang isinagawang necrological services agad naman inilipat ang kanyang mga labi sa GSIS main office upang doon idaos rin ang isang parangal at dinaluhan halos ng buong empleyado ng nasabing gusali.

At matapos rin ang isinagawang pagpaparangal sa dating senador makalipas ang ilang oras agad namang itong ibinyahe patungo sa House of Representatives sa lungsod ng Quezon upang isagawa ang pagpaparangal kasama ang mga kongresista at mga empoleyado ng mababang kapulungan.

Former Sen.Rene Sagisag dumalo sa necrological rites para kay dating Senate President Jovito Salonga, Kahapon ika 15 ng Marso 2016. Plenaryo ng Senado, Lungsod ng Pasay. Pilipinas) PhilippineOnline Chronicles images / Photo: EddCastro Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Former Sen.Rene Sagisag dumalo sa necrological rites para kay dating Senate President Jovito Salonga, Kahapon ika 15 ng Marso 2016. Plenaryo ng Senado, Lungsod ng Pasay. Pilipinas) PhilippineOnline Chronicles images / Photo: EddCastro Copyright © 2016. All Rights Reserved.

"FRIEND AND CO-MARTIAL LAW FIGHTER" Former Sen.Rene Sagisag dumalo sa necrological rites para kay dating Senate President Jovito Salonga, Kahapon ika 15 ng Marso 2016. Plenaryo ng Senado, Lungsod ng Pasay. Pilipinas) PhilippineOnline Chronicles images / Photo: EddCastro Copyright © 2016. All Rights Reserved.

“FRIEND AND CO-MARTIAL LAW FIGHTER” Former Sen.Rene Sagisag dumalo sa necrological rites para kay dating Senate President Jovito Salonga, Kahapon ika 15 ng Marso 2016. Plenaryo ng Senado, Lungsod ng Pasay. Pilipinas) PhilippineOnline Chronicles images / Photo: EddCastro Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Statesman and former Senate President Jovito Salonga honored, remembered at Senate. GSIS Building, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Statesman and former Senate President Jovito Salonga honored, remembered at Senate. GSIS Building, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

DOWNSTAIRS -The wake of former Senate President Jovity Salonga transfered from Senate Plenary Hall to GSIS Head office yesterday, March 15, 2016, Pasay City Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

DOWNSTAIRS -The wake of former Senate President Jovity Salonga transfered from Senate Plenary Hall to GSIS Head office yesterday, March 15, 2016, Pasay City Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

DOWNSTAIRS -The wake of former Senate President Jovity Salonga transfered from Senate Plenary Hall to GSIS Head office yesterday, March 15, 2016, Pasay City Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

DOWNSTAIRS -The wake of former Senate President Jovity Salonga transfered from Senate Plenary Hall to GSIS Head office yesterday, March 15, 2016, Pasay City Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye  yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate. GSIS Building, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Statesman Jovito Salonga honored, remembered at Senate.
GSIS Building, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Commission on Human Rights, Chairman Chito Gascon pay tribute to former Senate President Jovito Salonga's wake during necrological rites in the senate yesterday, March 15, 2016 at Plenary Hall of Senate Building, GSIS, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Commission on Human Rights, Chairman Chito Gascon pay tribute to former Senate President Jovito Salonga’s wake during necrological rites in the senate yesterday, March 15, 2016 at Plenary Hall of Senate Building, GSIS, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Commission on Human Rights, Chairman Chito Gascon pay tribute to former Senate President Jovito Salonga's wake during necrological rites in the senate yesterday, March 15, 2016 at Plenary Hall of Senate Building, GSIS, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Commission on Human Rights, Chairman Chito Gascon pay tribute to former Senate President Jovito Salonga’s wake during necrological rites in the senate yesterday, March 15, 2016 at Plenary Hall of Senate Building, GSIS, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye  yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye  yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines. Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Senate employees gave tribute to former Senate President Jovito Salonga to honored goodbye yesterday in Senate Plenary Hall, GSIS Building, Pasay City, Philippines.
Philippines Online Chronicles images / Photograph by Edd Castro. Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Mga kuha at titik ni Edd Castro
Marso 15, 2016, Senate of the Philippines

admin (42 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>