skype

LDR: Pag-ibig across the miles

Written by

Friday, 28 November 2014 - Last Updated on November 28, 2014
skype

skype

“Distance means so little when someone means so much” sabi ni Anonymous.

Ang LDR o Long-Distance Relationship ay isang uri ng relasyon kung saan ang mga puso ay pinaglapit ng pag-ibig ngunit ang pisikal na katawan ay pinaglayo nang milya-milya.
Kung sa pagdaan ng panahon, ang mga nagmamahalang pisikal na magkasama ay nagkakaroon ng mga pagtatampo, pagsubok at pag-aalinlangan, paano pa kaya ang mga magsing-irog na malayo sa isa’t isa?

Kakayanin ba ng mga pusong nagmamahalan ang lungkot kapag sila ay mawalay sa isa’t isa?

“Distance is not for the fearful, it is for the bold. It’s for those who are willing to spend a lot of time alone in exchange for a little time with the one they love. It’s for those knowing a good thing when they see it, even if they don’t see it nearly enough…”

Ang pagkakaroon ng kaunting pagdududa mula sa isang nabasang quotation o napanood na pelikula o kaya naman isang kwento na may kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi maiiwasan.

Paano kung may makita sa Facebook na mga larawang may kasamang mga babae o lalaki ang kabiyak o kasintahan? Ito ba ay isang dahilan upang magkaroon ng pagseselos? Kapag ang isa o dalawang tawag sa telepono o Skype na hindi nagawa sa takdang panahon, dahilan ba upang magkaroon ng pagdududa?

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga isyung maaaring harapin ng mga nagmamahalang pinaghiwalay ng distansya:

1. Pananabik. Mahirap mahiwalay sa mahal sa buhay, maging isang linggo lang, isang buwan, isang taon man o tatlo, ang pananabik sa kasintahan o kabiyak ang una sa mga balakid sa isang LDR. Sa mga panahong nalulungkot ang isa sa magkarelasyon at naghahanap ng kausap o karamay, nagkakaroon ng matinding pananabik na makita ang ngiti, mahawakan ang kamay o madampian ng halik sa pisngi upang gumaan ang pakiramdam.

“Sometimes, only one person is missing, and the whole world seems depopulated.” ~Alphonse de Lamartine

2. Pagseselos. Isa ang pagseselos na dahilan ng pagkakaroon ng suliranin sa mga magkakatuwang sa buhay. Mula sa isang pag-aalanganin, isang pagdududa, isang maliit na binhing naitanim at tumatak sa isipan na maaring lumaki at magka-ugat na magiging dahilan ng isang hidwaang kung minsan ay wala namang basehan. Upang hindi magselos ang karelasyon, iwasang gumawa ng mga bagay na magiging dahilan upang ang pagseselos ay hindi maging sanhi ng hidwaan. Ipaalam din ang nararamdaman upang mabigyan ng kasiguraduhan na walang dahilan upang makaramdam ng pagseselos.

“Like hatred, jealousy is forbidden by the laws of life because it is essentially destructive. “ ~Alex Carrel.

3. Pagkakaroon ng takot sa pagtataksil ng kasintahan o kabiyak. Ito ay epekto ng pagseselos na baka ang oras na ginugol ng karelasyon kasama ang iba sa hanap-buhay ang maging dahilan upang magkaroon ng paghanga at maging mas malalim pa doon. Let’s face it, sa mga may LDR, ang pakikisalamuha sa iba’t ibang tao na hindi kilala ng karelasyon ay maaaring pagsimulan ng selos. Sa mga panahong matindi ang pananabik sa karelasyon, imbes na alalahanin ang masasayang alaala ng pagsasama, maaaring isipin na “Ano kaya ang ginagawa ng aking karelasyon? Baka naman nag-overtime na naman siya kasama ang taong lagi niyang ibinibida sa akin.”

Hindi ito mawawala sa isip, na maaaring magtaksil ang kasintahan o kabiyak lalo na kung bago pa lang ang relasyon at hindi pa dumadaan sa pagsubok kung tunay nga ang pagmamahalan. Maghanap ng pagkaka-abalahan upang hindi makapag-isip ng mga alinlangan at pagdududa. Mag-aral magluto ng paboritong ulam ng karelasyon o kaya naman ay pagtuunan ng panahon na mapabuti ang pag-aalaga sa mga anak kung meron na at pag-aaral ng mga bagong kaalaman na makatutulong mag-improve ang sarili.

“When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces, there you can see my fingers locked with yours forever.”

4. Nilalaman ng pag-uusap. Mahirap makipag-kwentuhan at maintindihan kung ang mga pangyayari o taong pinag-uusapan ay hindi pamilyar. Maaaring tawang-tawa ang iyong karelasyon sa mga sinasabi ng kanyang kasamang nars sa PediaWard sa ospital, pero hindi ka natatawa dahil babae yun at napapansin mong madalas sila magkausap.

Tandaan, ang mga pag-uusap na ito ay “bonding, “ ang oras para sa isa’t isa kaya dapat na ito ay gawing masaya at nakaka-aliw. Pag-ibig ang naging dahilan kung bakit nagkaroon na relasyon, LDR man o hindi, kaya pag-ibig ang dahilan kung bakit kailangan maglaan ng oras na makapag-usap. Sabihin ang gustong sabihin, pati ang nararamdaman ngunit bago maglabas ng sama ng loob o damdaming nagseselos, alamin muna kung may basehan ang nararamdaman o hindi. Hindi na nga nagkikita at naghaharap ng personal ang mga nasa LDR, kung ganitong usapan naman ang mangyayari, sayang lang ang oras na dapat ay makapagbigkis nang mas mahigpit sa magkalayong magsing-irog.

“We are the perfect couple, we’re just not in the perfect situation.”

5. Pag-aalinlangan sa hinaharap. Sa mga magkasintahan pa lang sa isang LDR, isang tanong ang laging pumapasok sa isipan: “Worth it ba na i-pursue ang relationship na ito? Hindi ba ako nagsasayang ng panahon at baka wala naman palang pupuntahan ang relasyon?”

Paano ba mapapanitiling maalab ang pagmamahal sa isang tao na hindi mo man lang nakakaharap, hindi mo man lang nahahawakan at nayayakap? By living one day at a time and taking one step closer to the goal, ika nga, makakarating din sa puntong masasagot din kung saan mauuwi ang relasyon.

“Missing someone gets easier every day because even though you are one day further from the last time you saw them, you are one day closer to the next time you will.”

Seaman man o nars o kaya computer technician ang iyong mahal na buhay, kabiyak man o kasintahan, tandaan na pag-ibig ang naging daan upang matagpuan ang isa’t isa at hindi ang pagseselos o pagdududa ang magiging dahilan upang ang relasyon ay masira. Tatagan ang loob, paghandaan ang ano mang magiging suliranin at iwasang gumawa ng mga bagay ng magiging sanhi ng problema, magiging matatag ang pagsasamang LDR.

“And ever has it been known that love knows not its own depth until the hour of separation.” – Khalil Gibran

Nagtataka ka ba bakit maraming mga quotations? Ang quotations lalo ng patungkol sa isang LDR ay isa sa nagbibigay ng tatag sa isang relasyon lalo na kung ito ay tagos sa puso.

Photo: from http://linux.softpedia.com

Julie Fuertes-Custodio (33 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>