ship-32252_640

Ang halalan at ang pagiging mabuting tao

Written by

Sunday, 8 May 2016 - Last Updated on May 8, 2016
ship-32252_640

ship-32252_640Isang tulog na lang at atin nang ilalagak sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan ang mga taong higit nating pinaniniwalaan at ipinagkakatiwala ang isa nating boto. Nariyang tila nabingi tayo sa maraming narinig at nabulag sa iba’t-ibang bersyon ng kuwento, salaysay, habang inaaliw naman tayo ng mga pahayag upang palamigin ang nag-iinit na mga diskusyon. Hindi lingid sa ating kaalaman ang awayan, patutsadahan, at pagkalikha ng ilang pader sa pagitan ng mga tao, magkaalyado o magkaiba man ang oryentasyong pinanggagalingan.

Madali ang agad na magkomento habang mas mahirap ang manatiling walang reaksyon o hindi tangkaing magbigay ng opinyon lalo pa kung sa likod ng kompyuter na ginagamit ay litong-lito ka na sa kung ano ang totoo. Nadidismaya ka rin dahil iyong mga inaakala mong aangat sa  kaguluhang bunga ng kawalang kakayahang rumespeto sa paniniwala ng iba ay naging bahagi pa sa tuluyang paglilikha ng pader sa pagitan ng mga magkakaibang oryentasyon.

Nasabi na marahil ang mga dapat masabi at nakapaghabi na rin ng ilang pangyayari ang ilan upang maimpluwensiyahan ang isip ng mga tao. Istratehiya o taktika ang tawag ng iba, maduming pulitika o ganito raw talaga ang pulitika sabi ng iba. Kaliwa’t kanan ay hindi patatalo sa bangayan na masasabi naman nating magandang senyales ng pag-angat ng partisipasyon ng mga mamamayang nakikipagkomunika gamit ang internet liban sa abusadong paggamit nito na may intensyong manira ng kapwa imbes na iangat ang antas ng talakayan. Malinaw na habang ang iba ay ginagamit ang kapangyarihan ng social media upang ipangaral ang sa tingin nila’y tama at nararapat, ang ilan nama’y inabuso ito sa kagustuhang makita ng iba ang nakikita nila. Halimbawa, ang pagkabuo ng terminong ‘bobotante’ ay nakaugat sa pagpapalagay na bobo ang mga botante na bumoto sa hindi nila gustong kandidato o hindi bumoto sa kandidatong gusto nila. Ang pagtinging bobo at tanga ang hindi sumuporta sa kandidatong ikinakampanya ay isang pag-uugali ng taong walang kakayahang respetuhin ang perspektibo ng iba. Pakiramdam nila ay may monopolyo ng katotohanan sa mga dapat na ihalal. Kung noong una ay diplomatiko nila pang hinihikayat ang iba na iboto ang kandidatong pinaniniwalaan nila,  kagyat namang gumagamit ng mga salitang maglalarawan sa mga hindi nila mahikayat o hindi makita ang nakikita nila.

Ang isa pang karakter na nakita natin nitong mga nakaraang buwan ay ang konsepto ng pagbabago na sa tingin ng iba ay tanging nakasalalay sa pinakamataas at pangalawang pinakamataas na posisyon. Nakaligtaan natin ang iba pang posisyon na direktang nakasasalamuha sa distrito, lungsod, o munisipyo.

Ano bang uri ng pagbabago ang nais nating makita?

Sino sa kanila ang higit na makapagbibigay daan para dito?

Gaano kabilis natin gustong maatim ang pagbabagong iyon? May takdang panahon ba tayong sinusunod?

Subalit ang kasinghalagang katanungan ay paano natin matatamo ang pagbabago?

Siguradong hindi ito kaya ng isa o dalawang tao.

 

Nakalimutan natin na tayo ang tunay na nagpapaningas ng pagbabago at hindi lamang ang mga hinahalal natin. Hindi kaya ng sino mang mauupo baguhin ang lipunang ayaw ng pagbabago o sinusuka ang anumang pagbabago. Hindi kaya ng sino man baguhin iyon mag-isa. Hindi kayang lipunin ang kriminalidad o kurapsyon kung walang tulong ng iba at mas lalong hindi kayang iangat ang mga mahihirap kung walang tunay na pagpapataas ng kanilang kapabilidad at oportunidad para magkaroon ng marangal na trabaho at maging produktibong bahagi ng pamayanan.

Hindi kakayahin. Imposible iyon lalong higit sa mga taong hindi kayang respetuhin ang perspektibo ng iba. Gagawa at gagawa ng mga kadahilanan upang patunayang mali ang iba at tama sila. Karakter na ang tanging isinusulong ay sariling paniniwala.

Isang tulog na lang at tayo’y magdedesisyon bilang isang bansa. Bilang isang bansang nauuhaw na makita ang kagandahan ng ating pagkakaiba subalit binibigkis ng iisang layon na mapabuti ang kalagayan ng bawat isa. Pagkatapos ng halalan, magkaiba man ang ating hinalal, responsibilidad nating igalang ang magiging desisyon ng bayan. Maaaring taliwas o naaayon ito sa ating pinili subalit ang mahalaga ay bukas mata tayong maglalayag sa direksyong dapat nating patunguhan bilang bansa. Malaya nating masasabi sa kapitan ng barko ang mga nais nating mangyari, itama ang mga mali sa pamamagitan ng talakayan, at higit sa lahat ay makabuluhang pakikibahagi sa pagbabagong nais nating makita.

Tayo ang tunay na pagbabago. Ang paggalang sa pagkakaiba ng bawat isa ang isang mahalagang sangkap nito. Imbes na ituon lang natin ang pansin sa kung gaano tayo magkaiba, subukan nating pagtuunan ang ating pagkakapareho bilang mga Pilipinong binubuklod ng iisang adhikain, ang maging mabuting tao.

 

Photo from Pixabay. Public domain.

Eva Callueng (55 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>