quit

5 sintomas na naghuhudyat na dapat nang lisanin ang pinapasukang trabaho

Written by

Wednesday, 15 April 2015 - Last Updated on July 13, 2015
quit

quit

Iba-iba ang dahilan kung bakit umaalis ang isang empleyado sa kanyang pinapasukang trabaho subalit may ilang bagay ang madalas na nakikita sa mga nasabing kadahilanan. Hindi madali a
ng umalis sa trabaho lalo pa kung wala ka namang iba pang pupuntahan. Ibig sabihin, kaya nananatili ang isang tao sa kanyang pinagtratrabahuhan ay dahil wala naman itong iba pang pwedeng puntahan. Malinaw na kung meron ay mabilis pa sa alas-kwatrong lilisanin ang lugar na nagbibigay ng kalungkutan at hindi kakuntentuhan.

Mahalagang alam natin ang mga sintomas na maaaring hudyat upang pag-isipan nang malalim ang pag-alis sa pinagtratrabahuhan bago pa lumala ang sitwasyon o hindi na makaalpas sa hindi magandang pakiramdam na dulot ng kapaligiran. Minsan ang kailangan lang natin ay tanggapin na naroon tayo sa estadong iyon at nararapat lamang na umakto ayon sa nararapat maging magbunga man ito ng ilang buwang pagsusumikap na makahanap ng malilipatan.

Ang mga sumusunod ay ilan lang sa dapat nating isaalang-alang:

  1. Hindi na masaya sa pinapasukan. Natural na sinusuka na ng katawan ang pagpasok o paggising sa umaga para pumasok. Nakararamdam na ng pagkahapo kahit umaga pa lang o ang ideya na papasok na naman ito. Nawala na ang dating gana sa pagpasok at kahit ano pa ang gawin ay hindi kayang pagsinungalingan ang sarili kung kaya’t madalas ang pagkakasakit bilang manipestasyon ng panloob na kawalan (emptiness). May pagkakataon na kayang maalpasan ito tulad ng kaakit-akit na sweldo na siyang dahilan sa pananatili o kaya naman ay masayang mga kasama sa trabaho subalit kung hindi mo na nakikita ang kabuluhan ng ginagawa dagdag pa ng mga kasamang hindi kaaya-aya, panahon na para umalis sa trabaho.
  2. Mga kasamang hindi marunong makipagkapwa. Madalas hindi lang naman pera ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa trabaho. May mga mga pagkakataon na maliit ang sweldo natin subalit dahil masaya tayo sa ating mga kasama sa trabaho at nakalikha na ng inaasahang pamilya sa pinagtratrabahuhan, madaling naalpasan ang isyu ng sweldo at iba pa. Tunay na mahalaga ang pakikipagkapwa. Isa itong batayang kondisyon upang malinang ang kakayahan ng isang tao. Nagiging hadlang sa paglinang ng galing at talento kapag ang mga kasamahan ay trabaho ay mapanira o kaya naman ay hindi totoo sa iyo. Halimbawa, pinag-uusapan ka kapag wala ka o kaya naman ay iba ang sinasabi kapag tumalikod ka na. Hindi malusog ang ganitong relasyon lalo pa kung direkta kang may relasyon sa mga nasabing tao. Hindi kailangang magtiis sa mga ganitong kasamahan sapagkat nakahahawa ang ganitong pag-uugali.
  3. May kinikilingan o hindi pantay na pagturing sa mga empleyado. Karaniwan ito sa mga boss na walang konsepto ng katarungan at hustisya. Para sa mga ganitong uri ng boss, ang tingin nila sa kanilang sarili ay diyos na may sariling batas sa bawat tauhan niya. Bunga ng ganitong hindi pantay na pagtrato, nawawalan ng ganang kumilos ayon sa tama ang mga nakakaranas nito lalo pa kung nakikita nilang walang halaga ang magpakita ng extra effort upang pagbutihin ang sarili. Syempre llamado kung ikaw ang paborito at nagagawa mo ang kung ano ang gusto mo na parang walang batas na nalalabag at dehado naman ang palagiang puntirya ng boss na may pag-uuri sa kanyang mga nasasakupang tao. Malinaw na hindi kaaya-aya ang ganitong sitwasyon at dead end ang anumang gawing effort. Kapag nasa ganitong sitwasyon at malabo nang magbago ang boss, panahon na para lisanin ang pinagtratrabahuhan.
  4. Mukhang walang nabago o nababago sa buhay, bagkus tumungo pa sa kasamaan. Ang ebalwasyon sa sariling pag-unlad ay isa sa mga pamantayan upang makita ang kabuuang epekto ng isang bagay sa atin. Halimbawa, nung nag-aaral pa tayo, sinasabi natin na masaya tayo sa nakalipas na taon kasi marami tayong natutunan na siya naman nating baon sa susunod na antas ng pag-aaral. Kahalintulad sa pagtratrabaho, marapat lamang na makita natin kung may nagbago ba sa ating buhay. Kung mayroon man, dapat nating alamin kung ito ba ay para sa ating ikabubuti at ayon sa inaasahan. Kung ang pagbabago ay ikinasama natin, malinaw na dapat na tayong umalis at kung kulang naman sa ating inaasahan, hindi rin tayo dapat maging kampante lalo pa’t alam nating tumatakbo ang buhay at hindi natin mababalikan ito kapag kulang at negatibo ang ating mga naging karanasan.
  5. Panghuli, ay kawalan ng motibasyon na dulot ng isa sa apat o kombinasyon ng ilan sa 1-4.Simple ang ating panukat sa trabaho. Hindi pera, kung hindi ang kasiyahang umaapaw sa kalooban. Hindi ito kayang bilhin ng pera o ng sweldo gaano man kalaki o kaliit ito. Ang motibasyon ay nanggagaling sa kabuluhan ng trabahong ginagawa at epekto nito sa nakararami. Ang saysay ay nakadaragdag ng motibasyon gaya ng mga kasamahang pamilya ang turingan sa bawat isa, pantay na pagtrato sa bawat empleyado at higit sa lahat ay ang pagturing na tao sa mga tao. Kapag isa sa mga nasabi ay kulang o nawawala, naapektuhan ang motibasyon na siyang dahilan ng ating pananatili sa isang lugar o trabaho.

Kabuhayan ng malaking porsyento ng populasyon ang pagiging empleyado. Hindi madali ang maging empleyado gayundin naman ang pagiging boss o ang pagmamay-ari ng isang kumpanya. Bahagi ng pag-unlad ng bawat isa ang pagbuo ng kapaligirang angkop sa nagtratrabaho at pinagtratrabahuhan. At isa sa mga susi ng pananatili ng mga empleyado ay ang kapaligirang kaaya-aya na patuloy na binubuo tulad ng isang tunay na pamilya.

_________________________

Photo c/o Pixabay. Public domain.
Miel Feria (19 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>