pinoy values

Iba ang Pinoy: 5 core values na di matitinag, may unos man o hirap

Written by

Saturday, 31 January 2015 - Last Updated on January 31, 2015
pinoy values

pinoy values
Enero pa lang, puno na ng iba’t-ibang kaganapan ang bansang Pilipinas: mula sa masaya at tunay na nakaka-bless na pagdating ng Santo Papa, ang pagkakaroon ng pag-asa ngunit nauwi sa pagkabigo na makamit ang korona mula sa Miss Universe at sa galit na nararamdaman sa pagkamatay ng 44 na Special Action Force men sa Maguindanao. Sa mga pangyayaring ito, maraming luha ang tumulo para sa kasiyahan at sa kalungkutan.

Gayun pa man, sa pagtatapos ng unang buwan ng 2015, maraming pang mababago sa ating personal na buhay upang ito ay maging mas maayos, mapayapa at kaaya-aya.

Bago natapos ang taong 2014, isang brand ang naglunsad na isang kampanya na tinatawag na “Change for the Better” upang magkaroon sa sariling kamalayan sa limang Filipino Core Values na nakalakihan nating mga Pinoy. Maaaring ang simula ng mga maliliit na hakbang ng pagbabago na ito ang makakapag-sustain ng ating mithiing maging mas mabuting tao na kapag ginawa ng marami, magkakaroon ng malaking impact sa pangkalahatang pananaw at pamumuhay.

Bilang isang bansang vulnerable sa mga pagbabago ng klima katulad ng napakalakas na mga bagyo at unos kapag panahon ng tag-ulan o kaya nakararanas ng matinding tagtuyo kapag panahon ng tag-init, napakaraming mga pagsubok na ang ating pinagdaanan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling malakas ang Filipino spirit. Ika nga ng marami, “The Filipino spirit is indomitable.”

Tinukoy ni Dr. Mina Ramirez, isang sociologist sa Asian Social Institute mula sa kanyang pag-aaral na “The Filipino Worldview and Values” ang “Five Filipino Core Values based on the Basic Aspirations of a Filipino”

MAPAGPASALAMAT

“Thank you, Lord”, “Salamat sa Diyos”, “Hay Salamat naman…” yan ang madalas nating naririnig at sinasabi sa “answered prayers” at kapag may magandang pangyayari sa ating buhay.

Ang pagiging mapagpasalamat ay base sa aspirasyon para sa “Pamumuhay” (LIFE) at sa “Pananalig sa Diyos at Kapwa” (Faith in God and People). Nakikita ang pagiging mapagpasalamat nating mga Pinoy sa mga iba’t-ibang pagdiriwang katulad ng mga piyesta, holidays, at pagtitipon-tipon ng mga kapamilya at kaibigan tuwing may okasyon. Tayo ay nakakangiti sa kabila ng mga unos at trahedya dahil sa dahilang “Salamat at kami ay buhay pa.”

Masayahin tayong mga Pinoy dahil sa ating pagkakaroon ng positibong panananaw sa buhay. Sa kabila ng mga balakid at hamon sa buhay, nakakahanap tayo ng mga bagay na nabibigyan ng pasasalamat. Hindi nga ba nagtataka ang mga banyagang nakakakita sa ating mga kababayang nakangiti sa kabila ng mga iba’t ibang pagsubok at kalamidad sa buhay?

MATATAG

Base sa aspirasyon para sa “Kaayusan” (ORDER), tayong mga Pinoy ay nagsasabing “Ayos na” tuwing nakakalagpas sa anumang suliranin. Natutunan nating maging matatag at malakas sa ating pakikibaka at handa tayong harapin ang mga pagsubok sa buhay.
Pundasyon ng ating pagiging matatag ang pagmamahal sa pamilya at sa Diyos. Ito ang nagpapalakas sa atin upang makayanan at malagpasan ang mga unos sa buhay. Kakayanin nating mga Pinoy lahat ng pagsubok at pipiliting maging matatag para sa ating mga mahal sa buhay.

MASIGASIG

Ang aspirayon para sa “Kasaganaan” (ABUNDANCE) at “Ginhawa” (RELIEF) ang dahilan upang tayo ay maging masigasig. Kung para sa pamilya, gagawin ang lahat upang magkaroon ng kasaganaan. Tayo ay bumabati ng “Masaganang Bagong Taon” (BOUNTIFUL NEW YEAR) dahil hangad natin ang kaligayahan mula sa kasaganaan. Ang kasaganaan ang isang dahilan ng pagkakaroon ng maraming pagkain sa hapag tuwing Bagong Taon na ating hiling para sa buong taon.

Ang salitang “Ginhawa” sa Bisaya ay “breath” o maayos na paghinga. Tayo ay nagsasabing “Hay, nakahinga na din ng maluwag” kapag tayo ay may pagsubok na pinagdaanan at natapos. Ginhawa ang nararamdaman kapag mayroon kasaganaan. Ito ang dahilang ng pagkakaroon ng mga Overseas Filipino Workers na handang harapin ang mga pagsasakripisyo at pagkawalay sa mga mahal sa buhay upang magkaroon ng kasaganaan at ginhawa ang kanilang mga pamilya.

MAPAGMALASAKIT

Base sa aspirasyong “Loob at Damdamin” at “Kapwa” (OTHER PEOPLE), tayong mga Pinoy ay mahabagin, maawain at nagmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay. Handa tayong tumulong na walang hinihintay na kapalit.

Ang “Loob” ay parte ng ating dignidad at kumakatawan sa ating“kalooban” na nag-uudyok na tumulong sa mga nangangailangan. Kasama sa batian nating mga Pinoy ang “Kumusta ka na?” lalo na kapag alam nating may pinagdadaanang pagsubok o karamdaman ang ating kausap.

Ang “Kapwa” ay mula sa ating ugaling pakikipagkapwa-tao o pagiging responsable sa ibang tao, kakilala man o hindi, lalo na sa panahon ng kagipitan at mga pagsubok. Ito ang ating pakikitungo sa iba na may halong pagtulong at pagmamalasakit. Ito ang dahilan ng ating Bayanihan spirit, ang pagkaka-isa at pagtutulungan tuwing kalamida man o sa masayang okasyon.

MAGALANG

Ilan sa mga kakaibang pagpapakita ng respeto nating mga Pinoy ay ang paggamit ng mga salitang “po” at “opo.” Ang pagmamano ay isa ding kakaibang pagpapakita ng paggalang. Ang pagbibigay halaga at respeto sa mga nakatatanda ay simbolo ng pagpapahalaga. Ang respeto ay hindi lamang para sa mga nakatatanda ngunit para din sa mga pag-aari, pakiramdam, at kaisipan ng ibang tao. Tayong mga Pinoy ay likas na magalang.

Ang ating wika at salita ay hindi gender-biased at nagpapakita ng respeto sa ibang tao. Halimbawa ay ang salitang “anak” na tumutukoy maaaring sa anak na lalaki o babae. Ang salitang “kapatid” ay maaaring kapatid na babae o lalaki. Ang salitang “asawa” maaring tumutukoy sa asawang lalaki o asawang babae. Ang salitang “biyenan” ay maaaring biyenang babae o lalaki. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang uniquely Filipino trait na pagrespeto sa kasarian.

Ang respeto ay nakapaloob sa ating kultura at pananalita. Ang orihinal na kwento ng Paglikha sa mga Pilipinong sila Malakas at Maganda ay base din sa respeto: sila ay nagmula sa iisang kawayan kung saan si Malakas ay yumuko o nag-bow kay Maganda at sila ay naghawak kamay. “This is a very non-sexist indigenous version of the creation story,” wika ni Dr. Ramirez.

Mula sa aspirayong “Lakas ng Loob” o ”Kagandahang Loob” ang respeto.

Learn the language.

Kung gustong malaman ang pagiging kakaiba ng mga Pinoy, sinabi ni Dr. Ramirez “If you want to get to know the Filipino, learn the language. Most of our values are deeply rooted in how we express ourselves. The Five Filipino Core Values based on the Basic Aspirations of a Filipino are in Filipino language because there are no translations of these traits. These words are unique to us. Understanding these traits would mean dissecting the soul of the Filipino.”

Dagdag pa ni Dr. Ramirez, “Filipinos may be hard pressed at times, but in general, we are rich. We are rich in natural resources; we are rich in our people. If we can get to know more ourselves clearly and use our values to our advantage, we will become a better nation.”

Julie Fuertes-Custodio (33 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>